Poetry

Blog, Poetry

Drs Kevin Zdaniecki (1952-2018)


SOMEONE Poetry about a poem Someone’s got to write about the burnt out sun About the rain About the pain Someone got to sing about god about god’s thoughts about him and herself Someone’s got to draw Someone’s got to paint about crying in a strangers arms about how their no friends at all Someone’s

Read More

Articles, Blog, Photography, Poetry

Monika K. Adler: Towards Abyssinia Part 3


Illuminations: Towards Abyssinia, comprises a series of photographic works that implicitly reference the life of poet Arthur Rimbaud. Here begins a journey of transformation inspired by his own, one of unrelenting reaction against established society. ’Abyssinia’ here is both state of mind and ultimate destination, the objective being to disappear, become the other.   The

Read More

Articles, Blog, Poetry

Maldives of consciousness


Malediwy świadomości. Nie zarobiwszy na uczniach, mistrzowie stanęli w miejscu. Przyjaciele i wrogowie odeszli w pokoju. Ciemność i światło pokrywają się. Sens jest poza światem emocji. Na Malediwach świadomości odpoczywam Ja. Ponad dziewicami i kurwami. Genitaliami. Matkami, Synami i Ojcami. Ponad Bogiem. Ego własnym i cudzym. Ponad Ojczyzną. Historią i Bajką. Ponad trupami i niemowlętami.

Read More