Articles, Blog, Poetry

Maldives of consciousness


Malediwy świadomości.

Nie zarobiwszy na uczniach, mistrzowie stanęli w miejscu.
Przyjaciele i wrogowie odeszli w pokoju.
Ciemność i światło pokrywają się.
Sens jest poza światem emocji.

Na Malediwach świadomości odpoczywam Ja.
Ponad dziewicami i kurwami.
Genitaliami.
Matkami, Synami i Ojcami.
Ponad Bogiem.
Ego własnym i cudzym.
Ponad Ojczyzną.
Historią i Bajką.
Ponad trupami i niemowlętami.
Odpoczywam Ja.
Na Malediwach świadomości.

Dwaj murzyni na pustyni. Złapali grubasa.
Nie wiedzieli co z nim zrobić. Obcięli kutasa.

*

On the Maldives of consciousness I rest myself.
Over the virgin and the whore.
Over Genitals.
Over Mothers, Sons and Fathers.
Over God and Ego: my own and others.
Over the Homeland.
Over History and Fairy tales.
Over Corpses and Babies.
I am resting.
On the Maldives of consciousness.

Monika K. Adler
London, 30 June 2017